گیاه پنجه شیطان (کپسول روماتوگل،قرص آرتروهرب)

پنجه شیطان کپسول روماتوگل و قرص آرتروهرب معرفی: پنجه شیطان گیاهی دارویی با نام علمی Harpagophytum procumbens از تیره کنجد یا Pedalia...

ادامه مطلب