حفظ حریم‌خصوصی

اطلاعات دریافتی از مشتریان عزیز در داروخانه گیاهی زجاج کلاب:

  • نام
  • نام خانوادگی
  • کشور
  • خیابان
  • شهر
  • استان
  • کدپستی
  • تلفن همراه
  • آدرس ای میل

تمامی موارد دریافت شده از شما عزیزان تنها جهت ارسال محصولات خریداری شده از داروخانه گیاهی زجاج کلاب برای شما عزیزان میباشد .

زجاج کلاب تعهد میدهد که اطلاعات نزد شرکت زجاج درمان طوس محفوظ میباشد و به هیچ عنوان از این اطلاعات سواستفاده نخواهد شد .