شرکت دارویی زجاج درمان طوس

  • شرکت رشد یافته برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • پیشرو در کارآزمایی بالینی دانشگاهی داروهای گیاهی

  • ارائه مشاوره جهت صنعتی سازی دارویی طرح های تحقیقاتی

  • امکان مشاوره آنلاین در سایت با متخصصین داروشناسی بالینی

 
 

افتخارات