شرکت دارویی زجاج درمان طوس توسط دکتر سید عباس زجاحی متخصص رشته فارماکولوژی بالینی پزشکی از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶ در مرکز رشد فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهشکده بوعلی ) مستقر گردید. هدف این شرکت تولید داروهای دانش بنیان در زمینه درمان بیماریهای رایج برای ارائه به بازار دارویی داخل و خارج از کشور میباشد.تا این تاریخ ۵ فرارورده طب سنتی توسط این شرکت تولید شده و ۸ فراورده دانش بنیان دردست تولید میباشد. راه اندازی سایت و اپلیکیشن زجاج کلاب به عنوان اولین داروخانه گیاهی کشور با مشاوره متخصصین داروشناسی بالینی از دیگر فعالیت های این شرکت است.  امید است مورد قبول حق واقع شود.

نروید از زمین هرگز گیاهی که        بر برگش ننوشتست دوایی
نظامی گنجوی