داروخانه آنلاین
عملکرد موفقیت آمیز یک حسگر زیستی در تشخیص کووید-۱۹
تیر 22, 1400
داروخانه آنلاین
گیاه رزماری
تیر 23, 1400
داروخانه آنلاین

چکیده :


زمینه


چاقی یک چالش بهداشت جهانی است که گزینه های دارویی انگشت شماری دارد. اینکه آیا بزرگسالان مبتلا به چاقی می توانند با سماگلوتید هفتگی و در دوز 2.4 میلی گرم در کنار اصلاحاتی در سبک زندگی به کاهش وزن دست یابند، هنوز تأیید نشده است.

روش ها


در این آزمایش دو سو کور ، ما 1961 بزرگسال فاقد دیابت با شاخص توده بدنی (وزن به کیلوگرم تقسیم بر مربع قد به متر) 30 یا بیشتر (27 ≤ در افراد با 1 ≥ وزن مربوط به شرایط همزیستی) ثبت کردیم و به طور تصادفی آنها را با نسبت 2 به 1، به 68 هفته درمان با یک بار در هفته سماگلوتید زیر جلدی (با دوز 2.4 میلی گرم) یا پلاسیبو (دارونما)، به علاوه تغیرات مثبت در سبک زندگی، اختصاص دادیم. نقاط نهایی اولیه مشترک، حاکی از تغییر درصد وزن بدن و کاهش وزن حداقل 5٪ بود. در برآورد اولیه (توصیف دقیق اثرات درمانی منعکس کننده هدف آزمایش بالینی) اثرات، بدون توجه به قطع درمان یا مداخلات امدادی، ارزیابی شده بود.

نتایج


با اختلاف درمانی تخمین زده شده 12.4درصدی (فاصله اطمینان 95٪، 13.4- تا 11.5-؛ >P 0.001) میانگین تغییرات وزن بدن از شروع تا هفته 68ام در گروه سماگلوتید، 9/14 − درصد در مقایسه با 4/2 درصد، با دارونما بود. بیشتر شرکت کنندگان در گروه سماگلوتید نسبت به گروه دارونما کاهش وزن 5٪ یا بیشتر (1047 شرکت کننده [86.4٪] در مقابل 182 [31.5٪])، 10٪ یا بیشتر (838 [69.1٪] در مقابل 69 [12%]) ، و یا 15% یا بیشتر (612 [50.5٪] در مقابل 28 [4.9%]) را در هفته 68ام (P <0.001 با مقایسه هرسه احتمال) داشتند. تغییرات وزن بدن از زمان شروع تا هفته 68ام در گروه سماگلوتید، با کاهش 15.3 کیلوگرمی همراه بود در حالی که در گروه دارونما کاهش 2.6 کیلوگرمی داشت (با اختلاف درمان برآورد شده ، 7/12 کیلوگرم ؛ 95٪ CI، منفی 7/13 تا منفی 7/11). شرکت کنندگانی که سماگلوتید دریافت کرده بودند نسبت به افرادی که دارونما دریافت کرده بودند، پیشرفت بیشتری نسبت به عوامل خطرزای کاردیومتابولیک داشته و فعالیت های جسمانی گزارش شده آنها از ابتدا، افزایش بیشتری داشته است. حالت تهوع و اسهال شایعترین عوارض جانبی همراه با سماگلوتید بودند که به طور معمول گذرا و شدتشان از خفیف تا متوسط متغیر بود و با گذشت زمان فروکش می کرد. بیشتر شرکت کنندگان در گروه سماگلوتید نسبت به گروه دارونما درمان را به دلیل مشکلات و موارد گوارشی متوقف کردند (59 [4.5٪] در مقابل 5 [0.8٪].

نتیجه گیری


در شرکت کنندگان دارای اضافه وزن یا چاقی ، 2.4 میلی گرم سماگلوتید در هفته به علاوه اصلاحاتی در سبک زندگی، با کاهش پایدار و بالینی وزن بدن همراه بود.


چاقی یک بیماری مزمن و چالشی برای بهداشت جهانی است. چاقی می تواند منجر به مقاومت در برابر انسولین، فشار خون بالا و دیس لیپیدمی (چربی‌پریشی) شود. با بیماری هایی مانند دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و بیماری کبد چرب غیر الکلی مرتبط است و امید به زندگی را کاهش می دهد. اخیراً ، چاقی با افزایش تعداد افراد بستری در بیمارستان، و افراد نیازمند به تنفس مکانیکی و مرگ در افراد مبتلا به ویروس کرونا (کووید-19) در ارتباط قرار داده میشود . اگرچه اصلاحات در سبک زندگی (رژیم و ورزش) نقش سنگ بنای اصلی مدیریت وزن را بازی میکند، اما حفظ وزن در طولانی مدت چالش برانگیز است. رهنمودهای بالینی ، درمان دارویی را به عنوان مکمل به ویژه برای بزرگسالان با شاخص توده بدنی 30 یا بیشتر ، یا 27 یا بیشتر در افرادی که شرایط همزیستی دارند، پیشنهاد می کند. با این حال، استفاده از داروهای موجود با توجه به اثربخشی متوسط، نگرانی های ایمنی و هزینه، محدود است.
سماگلوتید یک شبه پپتیدیست که به گلوکاگون شباهت دارد و در دوزهای حداکثر 1 میلی گرم به صورت زیر جلدی هفته ای یک بار برای درمان دیابت نوع 2 در بزرگسالان و کاهش خطر حوادث قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی تجویز می شود. سماگلوتید در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و در بزرگسالان مبتلا به چاقی که در یک آزمایش فاز 2 شرکت داشتند، باعث کاهش وزن شده که این یافته به نوعی از تحقیقات عاطی پشتیبانی میکرد. هدف از درمان جهانی مرحله 3 سماگلوتید در افراد مبتلا به چاقی1 ، ارزیابی کارایی و ایمنی سماگلوتید است که به صورت زیر جلدی با دوز 2.4 میلی گرم درهفته به افراد دارای اضافه وزن یا چاقی ، یا عوارض مرتبط با وزن یا بدون آن تجویز می شد.
این آزمایش 68 هفته ای ، اثر و ایمنی سماگلوتید را در مقایسه با دارونماها به عنوان مکمل در اصلاح سبک زندگی برای کاهش وزن بدن و برآورده کردن سایر نقاط نهایی مرتبط در بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی و فاقد دیابت، مورد ارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها


طراحی و نظارت بر آزمایش


ما یک آزمایش تصادفی دوسوکور و کنترل شده با دارونماها در 129 منطقه در 16 کشور آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی انجام دادیم. حامی مالی (Novo Nordisk) آزمایش را طراحی و بر عملکرد آن نظارت کرد (طرح آن قبلا منتشر شده است). این آزمایش مطابق با اصول اعلامیه هلسینکی و مقررات اجرایی بالینی خوب2 انجام شده است. پروتکل های آزمایش توسط کمیته اخلاقی و انضباطی مستقل یا هیئت بررسی نهادی در هر منطقه مطالعاتی، تایید شده است. محققان مسئول جمع آوری داده ها بودند، و حامی مالی نظارت بر محل آزمایش، جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها را بر عهده گرفت. همه مولفان به داده های مطالعاتی دسترسی کامل داشتند و در تهیه نسخه های اولیه (با کمک یک مولف در زمینه پزشکی و دارای حمایت مالی) مشارکت داشتند. ارائه آن را برای چاپ تأیید کردند، و صحت و کامل بودن داده ها و وفاداری آزمایش به پروتکل و مقررات را تضمین کردند.

شركت كنندگان


ما بزرگسالان (افراد 18 سال به بالا) را با یک یا چند تلاش ناموفق در رژیم غذایی برای کاهش وزن و شاخص توده بدنی 30 یا بیشتر یا شاخص توده بدنی 27 یا بیشتر، با یک یا چند عارضه تحت درمان یا درمان نشده مرتبط با وزن بدن ثبت کردیم (به عنوان مثال افراد دارای فشار خون بالا ، چربی خون ، آپنه3 انسدادی خواب ، یا بیماری های قلبی عروقی). زیر گروهی از شرکت کنندگان با شاخص توده بدنی 40 یا کمتر تحت آزمایش جذب انرژی اشعه ایکس با انرژی دوگانه4 برای ارزیابی ترکیب بدن قرار گرفتند. همه شرکت کنندگان آگاهانه رضایت کتبی خود را ارائه دادند. معیارهای اصلی برای استثنا قائل شدن، دیابت، سطح هموگلوبین گلیكتی شده 48 میلی مول در مول (5/6 درصد) یا بیشتر، سابقه پانكراتیت مزمن و پانكراتیت حاد طی 180 روز قبل از ثبت نام، درمان چاقی قبلی و استفاده از داروهای ضد چاقی در 90 روز قبل از ثبت نام بود.

فرایند


شرکت کنندگان به طور تصادفی با نسبت 2 به 1، با استفاده از یک سیستم پاسخ‌دهی مبتنی بر شبکه، برای دریافت سماگلوتید با دوز تجویزی 2.4 میلی گرم زیر جلدی هفتگی یا دارونمایی مطابق با آن به مدت 68 هفته، به علاوه‌ی اصلاحاتی در سبک زندگی، تعیین شدند. این دوره 68 هفته ای، یک دوره 7 هفته ای بدون دریافت سماگلوتید، دارونما و یا اعمال اصلاحات در سبک زندگی را به دنبال داشت. سماگلوتید که با قلم تزریقی از پیش پر شده تجویز می شد، در 4 هفته اول با دوز 0.25 میلی گرم هفتگی شروع می شود و هر 4 هفته دوز آن افزایش می یابد تا به دوز ثابت 2.4 میلی گرم هفتگی تا هفته 16ام برسد (دوزهای ثابت پایین تر در صورتی مجاز هستند که شرکت کنندگان با دوز 2.4 میلی گرم عوارض جانبی توجیه ناپذیر و غیر قابل قبولی داشته باشند). شرکت کنندگان هر 4 هفته جلسات مشاوره فردی دریافت میکردند که به آنها کمک کند تا از یک رژیم کم کالری (کاهش 500 کیلوکالری در روز نسبت به میزان انرژی تخمین زده شده در زمان تصادفی آنها) پیروی کنند و فعالیت بدنی خود را افزایش دهند (با تشویق آنها به انجام 150 دقیقه در هفته تمرین جسمی و فعالیت هایی مانند پیاده روی). هم رژیم و هم فعالیت ها، هر روز در یک دفترچه یادداشت یا با استفاده از یک برنامه کاربردی تلفن هوشمند و یا ابزارهای دیگر ثبت و در طول جلسات مشاوره بررسی می شدند. شرکت کنندگان با قطع پیش از موعد درمان، در آزمایش و ارزیابی باقی ماندند.

نقاط و ارزیابی های نهایی


نقاط نهایی اولیه مشترک درصد تغییرات وزن بدن از ابتدا تا هفته 68ام و دستیابی به کاهش وزن 5٪ یا بیشتر از ابتدا تا هفته 68ام بود. نقاط نهایی ثانویه تأییدی (به توجه به سلسله مراتب آزمایش ها) دستیابی به کاهش وزن 10٪ یا بیشتر و 15٪ یا بیشتر تا هفته 68ام و تغییر در اندازه دور کمر از ابتدا تا هفته 68ام بود، به همراه انذازه گیری فشار خون سیستولیک و نمره عملکرد بدنی در نظرسنجی فرم کوتاه 36 ماده ای (SF-36) و نمره عملکرد بدنی در پرسشنامه آزمایشات بالینی درباره تاثیرات وزن بدن بر کیفیت زندگی (IWQOL-Lite-CT). ترکیبات بدن (چربی کل ، توده بدن بدون چربی بدن و توده چربی احشایی موضعی [محدوده شکم]) در خرده جمعیت DXA به عنوان یک نقطه نهایی ثانویه حمایتی اندازه گیری شد. ارزیابی های ایمنی شامل تعداد عوارض جانبی رخ داده در طول دوره درمان (مدت زمانی که شرکت کنندگان در طی 49 روز گذشته هر دوز سماگلوتید یا دارونما دریافت کرده اند، با هر دوره قطع موقت رژیم) و عوارض جانبی جدی ای که بین زمان شروع و هفته 75ام رخ داده است، میشود. یک کمیته داوری رویدادهای خارجی مستقل، عوارض جانبی منتخب (حوادث قلبی عروقی و پانکراتیت حاد) و مرگ ها را بررسی کرد. تمام سنجش های استاندارد در یک آزمایشگاه مرکزی انجام شد.

تحلیل آماری


جامعه نمونه ای متشکل از 1950 شرکت کننده، که با توجه به سلسله مراتبی از پیش تعیین شده آزمایش شده بودند، توان موثر 99٪ را برای نقاط نهایی مقدماتی ثانویه و تأییدکننده فراهم کردند. نقاط کارایی نهایی در جامعه آماری کامل ارزیابی شدند (شرکت کنندگان منتخب به طور تصادفی بر اساس اصول مقصودات پزشکی و درمانی). نقاط ایمنی نهایی در یک جامعه آماری ایمنی بررسی شدند (همه شرکت کنندگان منتخب به طور تصادفی در معرض حداقل یک دوز سماگلوتید یا دارونما قرار گرفتند). دوره های نظارتی شامل دوره حین آزمایش (از زمان انتصاب تصادفی تا آخرین تماس با یک منطقه آزمایشی، صرف نظر از قطع درمان یا مداخله امدادی) و دوره حین درمان. تمام نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری با 95٪ اطمینان دو طرفه و مقادیر P مربوطه همراه بود (که ارزش آن0.05 P<تعریف شده بود). تجزیه و تحلیل نقطه نهایی ثانویه پشتیبان در مقایسه های متعدد، کنترل نشده بود و نباید برای استنتاج اثرات درمانی قطعی استفاده شود. از دو برآورد - ارزیابی سیاست درمانی (تجزیه و تحلیل سنتی با قصد درمان، با اثرات بدون در نظرگیری قطع درمان یا مداخلات امدادی) و برآورد محصول آزمایشی (تأثیرات ارزیابی شده در صورت مصرف دارو یا دارونما) – برای سنجش اثربخشی درمان از دیدگاه های مختلف استفاده شد و همانطور که قبلا توضیح داده شد، رویدادهای همزمان و داده های از دست رفته متفاوت به حساب آن دو برآورد نوشته شد. تمام تجزیه و تحلیل ها در سلسله مراتب آماری بر اساس برآورد سیاست های درمانی اولیه بود. همه نتایج گزارش شده برای ارزیابی و برآورد سیاست های درمانی است، مگر اینکه خلاف آن اعلام شود.

نتایج


شرکت کنندگان در مطالعه


از ژوئن تا نوامبر 2018 ، در مجموع 1961 شرکت کننده به طور تصادفی برای دریافت سماگلوتید یا دارونما تعیین شدند (1306 شرکت کننده برای سماگلوتید و 655 شرکت کننده برای دارونما). به طور کلی ، 94.3٪ از شرکت کنندگان آزمایش را به انتها رساندند ، 2/91٪ ارزیابی وزن بدن را در هفته 68ام انجام دادند، و 81/1٪ به روند درمان پایبند بودند. مداخلات امدادی توسط 7 شرکت کننده در گروه سماگلوتید (2 نفر تحت عمل جراحی چاقی و 5 نفر با مصرف داروی ضد چاقی) و 13 نفر در دارونما دریافت شد.


زجاج کلاب : داروخانه تخصصی گیاهی و مشاوره آنلاین فیتوتراپی(گیاه درمانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟