داروخانه آنلاین
تشخیص فیبرومیالژیا با آزمایش خون
تیر 26, 1400
داروخانه آنلاین
زردچوبه
تیر 27, 1400
داروخانه آنلاین

اثر محافظتی نسترن کوهی در برابر زخم معده ناشی از داروهاي NSAID

چکیده


زمینه و هدف:

زخم معده ناشی از داروهاي ضد التهاب غیراستروئیدي (NSAID)، یک اختلال گوارشی شایع می باشد که بسیاری از مردم دنیا را متاثر می سازد. نسترن کوهی (Rosa canina) عضوي از گونه رز می باشد که در بسیاری از کشورها بعنوان یک داروي گیاهی به وفور استفاده شده است. نسترن کوهی بخاطر خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و حفاظت سلولی داراي اثرات درمانی در بسیاري از اختلالات میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بالقوه مفید نسترن کوهی در یک مدل موشی زخم معده ناشی از ایندومتاسین بود.

روش کار:


آزمایشات بر روي موش سوري گونه سویس آلبینو جنس نر انجام گرفت. ایندومتاسین با دوز 80 mg/kg به طور خوراکی براي القاي زخم معده استفاده شد. عصاره میوه نسترن کوهی در دوزهاي 200 mg/kg و 400 هرروز به طور خوراکی به مدت پنج روز قبل از مصرف ایندومتاسین استفاده شد. موشهاي نرمال بعنوان گروه کنترل نرمال استفاده شدند.

یافته ها:


بررسی هاي ماکروسکوپیک موکوس معده نشان داد که مصرف ایندومتاسین، زخم های واضحی را در موکوس معده ایجاد کرد، به طوری که پیش درمانی با نسترن کوهی به طور موثری موکوس معده را در برابر زخم های ناشی از ایندومتاسین محافظت نمود. نسترن کوهی به طور بارزی سطح گلوتاتیون بافت معده را در مقایسه با گروه کنترل افزایش و سطوح مالوندی آلدهید و میلوپراکسیداز را کاهش داد.

نتیجه گیري:


درمان خوراکی با عصاره میوه نسترن کوهی از طریق مکانیسمهاي آنتی اکسیدانی و ضد التهابی، زخم معده ناشی از ایندومتاسین را کاهش میدهد.
زجاج کلاب: داروخانه تخصصی گیاهی و مشاوره آنلاین فیتوتراپی(گیاه درمانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟