معرفی گیاهان دارویی

اسفند 12, 1400

ترمیم پوست و سوختگی

ترمیم سوختگی راهکارهای مختلفی دارد که درمان های گیاهی بهترین این راهکار ها هستند که در این مقاله به بررسی انها میپردازیم
اسفند 10, 1400

پریودی ، تاخیر و عفونت های واژینال

پریودی و عفونت های واژنی یکی از معزلات اصلی بانوان است که درمان گیاهی برای ان موجود است که به بررسی این درمان میپردازیم .
اسفند 9, 1400

بیماری افسردگی و درمان گیاه آن

بیماری افسردگی رایج ترین بیماری های قرن است و درمان گیاهی ساده ای دارد که به شرح آن در این مقاله علمی میپردازیم.
اسفند 8, 1400

زخم گوارشی و درمان گیاهی آن

به علت استفاده زیاد مردم از فست فود ها زخم گوارشی یکی از رایج ترین بیماری ها در ایران میباشد که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم .
برای مشاوره پزشکی پیام دهید