درمان کبدچرب

تیر 5, 1400

تاثير مکمل یاری عصاره قهوه سبز بر وضيعت متابوليك، سطح سرمی لپتين، پارامترهای تن سنجی در افراد مبتلا به کبد چرب غير الکلی (NAFLD)

بيماری کبد چرب غيرالکلی (NAFLD) معمولترین شکل بيماری مزمن کبدی در دنيا است و طيفی از بيماریها در محدوده استئاتوز تا استئاتوهپاتيت غيرالکلی همراه با درجات مختلفی از فيبروز را شامل میشود که میتواند نهایتاً به سيروز توسعه یابد. شواهد محدودی مبنی بر اثرات مفيد قهوه سبز که از جمله مواد غذایی فراسودمند است در NAFLD وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف عصاره قهوه سبزGreen coffee extract (GCE) بر وضيعت متابوليك، سطح سرمی لپتين و پارامترهای تن سنجی در افراد مبتلا به NAFLDصورت گرفت.
MY ACCOUNT

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟

Refund Reason

×

Powered by WhatsApp Chat

×
داروخانه-گیاهی